Nieuwsbrief 8 – maart 2020

NIEUWSBRIEF 8 – maart 2020 Het Boezemcafé van 13 mei a.s. kan door coronavirus helaas niet doorgaan, maar….. Het is nu al duidelijk dat het Boezemcafé van 13 mei door de maatregelen die getroffen zijn in verband met het coronavirus helaas niet kan doorgaan. Tot 1 juni zijn samenkomsten niet toegestaan en ook onze geweldige […]