NIEUWSBRIEF nr. 21 – mei 2023

Het Boezemcafé bestaat 5 jaar en viert haar eerste lustrum op 24 mei a.s.
Op 18 april 2018 opende het allereerste Boezemcafé haar deuren. We zijn trots dat we al vijf jaar bestaan en zoveel vrouwen een fijne plek (hebben) kunnen bieden om hun ervaringen met borstkanker met elkaar te delen. Op 24 mei zijn we weer welkom van 10.00 tot 12.00 u. op ‘onze’ plek in Brasserie Hemels in Oegstgeest. Als gastvrouwen zijn aanwezig Nicole, Sylvia en Jacqueline. N.B. lees ook onze speciale jubileumbijlage: De kracht en het effect van Het Boezemcafé (hierachter).

Deze keer schuift bij de koffie aan …
Het Boezemcafé draait vooral om de ontmoetingen van vrouwen tijdens, met of na borstkanker. Daarnaast verstrekken we regelmatig tussen de koffie en de thee door graag wat extra informatie op het gebied van borstkankerzorg. Deze keer hebben we wel een heel bijzondere gast, nl. voor het eerst komt een man naar het Boezemcafé, en wel Menno Wennekers. Menno heeft een eigen fysiotherapiepraktijk in Leiden en is gespecialiseerd in oncologische fysiotherapie, oedeemtherapie en oncologische revalidatie. Hij richt zich in zijn praktijk vooral op de gevolgen van de behandelingen van (borst)kanker. Menno geeft graag meer informatie bij de koffie over b.v. zelfmanagement bij oedeemvorming: wat kun je naast de fysiotherapeutische behandelingen daaraan ook zélf doen?

Heartpillows
Het Boezemcafé verstrekt op verzoek graag een heartpillow, de zachte hartvormige kussentjes, speciaal ontworpen voor na een borstoperatie. Je mag er eentje uitzoeken als je die goed kunt gebruiken. We hebben een mooie nieuwe voorraad!

Voor de agenda
De data voor 2023 zijn: Woensdag 24 mei, 6 september, 29 november van 10.00-12.00 u.

Donatie aan het Boezemcafé
Het Boezemcafé is afhankelijk van fondsen en donaties. Om de toegang zo laagdrempelig mogelijk te houden, zijn de ochtenden voor onze gasten gratis. Een bijdrage of donatie wordt erg gewaardeerd. Dat kan via onderstaande link en op 24 mei ook of via de spaarvarkens (contant of met QR code) op de tafels. Alvast veel dank voor de ondersteuning!
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=7Sh3tR1SQYiuusUVmDVEXQ

Meer informatie en/of aanmelden voor 24 mei? Als je 24 mei wilt komen, dan graag even aanmelden via de mail boezemcafe@gmail.com, of app/tel. 0621426567. Welkom!

Van harte tot ziens en lieve groet, namens het team van het Boezemcafé,
Jacqueline Eenens
Het Boezemcafé is een initiatief van borstkankercoach Jacqueline Eenens uit Oegstgeest (www.upandupcoaching.nl), tel. 06 21426567 Volg ons ook op Facebook www.facebook.com/boezemcafe of website www.boezemcafe.nl

5 JAAR BOEZEMCAFÉ: DE KRACHT EN HET EFFECT VAN HET BOEZEMCAFÉ

15 februari 2023: het eerste Boezemcafé van ons lustrumjaar vindt plaats. Iedere bijeenkomst draait om prachtige ontmoetingen, maar dit café spande de kroon, afgezien van het feit dat dit het drukst bezochte café ooit was.

Vlak voordat het Boezemcafé zou plaatsvinden, meldde zich op de valreep nog een jonge vrouw aan. Of er nog een plekje was voor haar, ze had net gehoord dat er borstkanker was geconstateerd en kreeg in het ziekenhuis de folder van het Boezemcafé mee. Natuurlijk was er een plekje, ook al wisten we dat het, mede door de komst van onze speciale gast Bratelle, een heel druk bezocht café zou worden.
De twee aanwezige gastvrouwen en ik geven alle gasten graag een persoonlijk en warm welkom en we zijn altijd speciaal alert en attent bij nieuwe gasten. We zorgen ervoor dat ze een fijn plekje krijgen tussen de lotgenoten en zich al snel thuis voelen, want het is natuurlijk toch spannend om zo maar in je eentje, als je toch al niet lekker in je vel zit, een café binnen te stappen waar je niemand kent.
Meteen stelde een van de gastvrouwen deze jonge vrouw op haar gemak en ging gezellig bij haar zitten op een rustig plekje. Op enig moment haalde ze mij erbij en wij raakten ook in gesprek met elkaar. Ik was onder de indruk van het verhaal. Onze nieuwe gast had echt nét gehoord dat er borstkanker was geconstateerd en was vanzelfsprekend nog overweldigd door deze diagnose. Wat er verder aan behandelingen zou volgen was nog onbekend. Ze vertelde dat ze een jong gezin heeft en een drukke baan. Ik herkende alles meteen uit eigen ervaring en wist welke uitdagingen haar te wachten zouden staan, afgezien van de emotionele en fysieke uitdagingen van de behandelingen.

Er gingen meteen radertjes draaien bij mij en ik vroeg haar of het goed was om haar in contact te brengen met een aanwezige gast die in een vergelijkbare situatie had gezeten en al verder in haar traject was. Dat was goed en de betreffende dame vond het ook prima. De dames spraken lange tijd met elkaar en herkenden veel in elkaars situatie. De dame die al wat verder was, vroeg aan de nieuwe gast of zij het misschien fijn zou vinden als zij haar buddy zou worden voor de komende tijd. Dan kon ze haar verder bijstaan en zou haar steun verder kunnen reiken dan alleen vandaag in het Boezemcafé. Dat idee werd onmiddellijk omarmd. Ze wisselden elkaars gegevens uit.

Ik liep ook naar Yvonne, de maakster van de Heartpillows, die toevallig aanwezig was. Yvonne maakt voor het Boezemcafé en veel ziekenhuizen in de omgeving en ook op bestelling hartvormige, zachte en ergonomisch verantwoord kussentje in fijne stofjes, ter verlichting na een borstoperatie. Dit doet zij, net als wij, als vrijwilliger en zonder kosten. Ik vroeg haar of deze gast bij wijze van grote uitzondering 3 kussentjes kon meenemen, ook voor haar kinderen. Yvonne ging bij haar zitten en kwam uit op een veel beter en mooier idee: zij ging speciaal voor haar 1 gewone Heartpillow maken en 2 bijpassende kleintjes voor de kinderen. Een prachtige en uitzonderlijke geste. Ook zij wisselden elkaars gegevens uit.

Bovenstaand verhaaltje is slechts één voorbeeld van de vele mooie momenten die de afgelopen vijf jaar plaatsvonden in het Boezemcafé. En het geeft precies weer waarom we dit al vijf jaar met veel enthousiasme en inzet doen: we kunnen een klein beetje het verschil maken in het leven van een borstkankerpatiënte die met veel uitdagingen te kampen heeft en waar niet altijd in het eigen netwerk begrip voor is . Als er al een eigen netwerk is, wat echt niet vanzelfsprekend is.

Wij geloven in verbinding. Dus als het aan ons ligt, knopen we nog eens 5 jaar vast aan het Boezemcafé, in de hoop en in het vaste vertrouwen dat we nog veel vrouwen kunnen helpen met elkaar te verbinden en wat lichter naar huis te gaan in behoorlijk zware tijden.

Namens (andere) Jacqueline, Nicole, Peggy en Sylvia van het Boezemcafé,

Jacqueline Eenens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *